Tilmann Zahn
Kunstsammlungen Limburg, D, group show, 22.7. - 18.9.2022 
Gustav-Lübcke-Museum Hamm, D, group show, 15.8.2022 - 16.1.2023
Roter Salon, Villa Rot, Burgrieden, D (Galerie Ulrike Hrobsky), 13.10 - 16.10 2022
Galerie Maurer, Frankfurt, D, solo show, 9.12.2022 - 20.1.2023